Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Пряко договаряне с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана и образци 26.03.2020 335 KB
Заповед за откриване 27.03.2020 106 KB
Протокол 1 12.06.2020 55 KB
Протокол 2 12.06.2020 60,5 KB
Доклад 12.06.2020 58,5 KB
Решение за класиране 12.06.2020 97 KB

Краен срок за подаване на оферта: 13.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 13.04.2020 17:00